Önkormányzati Választás 2019

A 2019. október 13-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásakor 1 fő polgármester, 6 fő önkormányzati képviselő választására van lehetőség.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet:

  • a) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig,
  • b) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16:00 óráig vagy
  • c) 2019. október 11-én 16:00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12:00 óráig,
  • d) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12:00 óráig nyújthat be.

 

Az egyéni listás önkormányzati képviselő jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg.

 

TATAHÁZA településen

  • az egyéni listás képviselő jelöltséghez: 10 ajánlás szükséges
  • a polgármester jelöltséghez: 30 ajánlás szükséges

 

Az önkormányzati képviselő jelöltek és a polgármester jelöltek ajánlóívet az A4 jelű nyomtatványon igényelhetnek ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatalban. A választási iroda az igénylést követően, de legkorábban 2019. augusztus 24-én szombaton 08:00 -16:00 óra között, majd 2019. 08. 26-tól munkanapokon hivatali nyitvatartási időben adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Egy darab ajánló íven 8 darab ajánlás van, így ehhez igazodva lehet igényelni az íveket. Az elvitt és ki nem töltött ajánló íveket is vissza kell adni, ellenkező esetben 1.000 Ft/ív bírság kiszabására van lehetőség.

A jelölt 1 db. JPEG formátumú 240×340 pixel méretű fényképet is beadhat, kizárólag elektronikusan elküldve az szocialis@tatahaza.hu címre.

Az ajánlóíven egy választópolgár csak 1 jelöltet/listát csak 1 alkalommal támogathat!

Az egyéni listás helyi képviselő jelöltet és a polgármester jelöltet, legkésőbb 2019. szeptember 09-én 16:00 óráig kell bejelenteni a helyi választási irodában. A bejelentés, az E2 nyomtatványon történik.

A megállapított határidők jogvesztőek!

A szükséges nyomtatványok megtalálhatók a www.tatahaza.hu önkormányzati honlapon, a www.valasztas.hu honlapon, vagy a Polgármesteri Hivatalban. Az átjelentkezési kérelmet és mozgóurna iránti kérelmet a www.valasztas.hu felületről elektronikusan is be lehet nyújtani.

Helyi Választási Iroda

 

Hirdetmények

Határozatok

Nyomtatványok