Álláspályázat

Tataháza Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Tataházi Általános Művelődési Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.01-2025.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 64.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§-ában meghatározottak. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményvezetői jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
ennek hiányában folyamatban lévő szakvizsga/államvizsga
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Az intézmény vezetésére vonatkozó program
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a
pályázati anyagot megismerhetik
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatását vállalja
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vörös István nyújt, a +36-70/456-06-46-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tataháza Községi Önkormányzat címére történő
megküldésével (6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 60. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/817/2020 ,
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
• Elektronikus úton Vörös István részére a polgarmester@tatahaza.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 25.

FELKÉRÉS - Falukönyv, kalendárium elkészítése

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Jelen felkérésünket a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00007 "A helyi identitás és kohézió erősítése a bácsalmási térségben" című pályázat keretében végezzük, melyet Bácsalmás Város Önkormányzata nyert el további 5 környező településsel – köztük Tataháza Város Önkormányzatával - együttműködve. CÉLUNK a jelenlegi felkérésünkkel egy helytörténeti falukönyv kiadásához szükséges forrásanyagok begyűjtése.

A projektről további információk: http://www.tatahaza.hu/helyi_identitas_palyazat

Szeretnénk településünk teljes történelmét feltüntetni a kiadványban, ehhez kérjük az Önök segítségét, például:

 • testvérvárosi kapcsolatok történetét,
 • együttműködéseket (magánszemélyek, civil szervezetek, vállalkozások),
 • hagyományőrző rendezvények bemutatását,
 • régi fotókat,
 • család- és élettörténeteket,
 • minden más, ide tartozó témakörben dokumentációt, leírást,

mely anyagokból falukönyv készül a lakosság részére. Tudjuk, hogy sokan nem szívesen válnak meg ezen felbecsülhetetlen eszmei értéket (is) képviselő tárgyaktól, dokumentumoktól, ezért azokat csak a lehető legrövidebb időre kérjük rendelkezésünkre bocsátani.

A visszajelzéseket, beküldendő anyagokat 2020. június 15. napjáig kérjük, szíveskedjenek elektronikusan a Facebook oldalunkon üzenetben (Tataháza helyi hagyományainak feltárása) vagy a tatahaza.faluhaz@nidocom.hu e-mail címre megküldeni, vagy eljuttatni a Tataházi Polgármesteri Hivatal Titkárságára.

Együttműködését előre is köszönjük!

Fogászati kezelések rendje

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Eljárásrendnek megfelelően a fogászati kezelések rendje 2020. 05. 04.-től a következőképpen módosul:

Minden kezelés – beleértve a sürgősségi eseteket is – kizárólag előre megbeszélt időpontban történik.

 Ennek egyeztetésére a (06) 30 / 742 - 6617 telefonszámon van lehetőség

hétfőn: 13:00-18:00

kedden: 8:00-13:00

szerdán: 8:00-13:00

csütörtökön: 13:00-18:00 óra között.

Az ellátások a járvány miatt szigorúbb feltételekhez kötöttek (kérdőív, testhőmérséklet mérés, szájmaszk, stb.), amelyekről telefonon adunk tájékoztatást.

Az ellátások sorrendjét a rendeletben előírt szakmai elvek határozzák meg, a rendelési időt a járványhelyzetnek és az igényeknek megfelelően bővítjük.

A késve érkező betegek ellátása új időpontban történik!

Tataháza település 2020. évi hulladékgyűjtés rendje

Tataháza 2020. évi hulladékgyűjtés rendje

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi (2020. májustól - 2021. áprilisig) biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről és a kommunális hulladék elszállításáról.

Biológiailag lebomló hulladékgyűjtés (zöldjárat naptár)

 

2020. év

2021. év*

 

 máj.

  jún.

  júl.

  aug.

 szept.

  okt.

  nov.

  dec.

  jan.

 febr.

 márc.

 ápr.

kedd

26.

23.

21.

18.

15.

13.

10.

8.

5.

2.

2;30

27.

 

*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék szállítása (sárga fedeles edény)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása 2020.12.31.-ig páros heteken, keddi napokon 2021. 01. 01.-től páratlan heteken, keddi napokon történik.

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok:

 • Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül.
 • Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)

Kommunális hulladék gyűjtés

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is kedd, az eddig megszokott módon.

Anyakönyvi ügyintézés

Tisztelt Ügyfeleink!

A Kormány 41/2020. (III. 1.) Korm. rendelete alapján, Tataházán az anyakönyvi ügyek intézésével kapcsolatban az alábbi döntéseket hoztam:

Kérem, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt a jogszabály alapján kizárólag személyesen intézhető anyakönyvi ügyeiket az ügyintézővel történt előzetes telefonos 06 79 / 344 - 024 vagy szocialis@tatahaza.hu email-es egyeztetést követően intézzék.

1.) A fenti időtartamban a következő eljárások lefolytatása lehetséges:

 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele,
 • születés anyakönyvezése,
 • elhalálozás anyakönyvezése.
 • A fel nem sorolt anyakönyvi ügyek intézésre nincs lehetőség!

2.) A már korábban házasságkötésre bejelentkezettekre és házasságkötésükre vonatkozó ideiglenes szabályok:

- A pároknak lehetőségük van lemondani vagy későbbi időpontra halasztani házasságkötésüket. Ilyen irányú szándékukat kérjük, jelezzék a szocialis@tatahaza.hu e-mail címen

- Amennyiben a házasságkötésre sor kerül, az alábbiak szerint történhet:

 • teremben maximum 10 fő vehet részt, akik a következők: jegyespár, tanúk, szülők, anyakönyvvezető, 1 fotós.
 • időtartama maximum 20 perc lehet összesen
 • gratulációk, pezsgőzés, kézfogás, köszöntő ölelések esetén fizikai kontaktusok mellőzését kérjük

 

Kérem, hogy tartsák tiszteletben döntéseim, vigyázzanak Magukra, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk Kollégáinkra!

 

Kunbaja, 2020. március 23.                                       Pozsgainé dr. Juhász Ildikó sk.                                                                                                                            jegyző

Koronavírus - tájékoztatás, kérdések és válaszok

Hazánkat is elérte az új koronavírus okozta járvány, mely lázzal, köhögéssel, nehézlégzéssel járhat, de súlyos megbetegedéseket is okozhat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által összeállított tájékoztatóban szinte minden kérdésre választ kaphatunk a koronavírus terjedésével, a fertőzés megelőzésével kapcsolatban.

Főbb kérdések és válaszok az új koronavírusról

 

Milyen típusú vírusok a koronavírusok? Honnan származnak?

A koronavírusok alapvetően állatok körében fordulnak elő, ugyanakkor egyes koronavírus törzsekről ismert, hogy képesek az emberben is fertőzést okozni. A koronavírusok mind állatról emberre, mind emberről emberre terjedhetnek.

Sokféle állatfaj lehet forrása az emberi megbetegedést okozó koronavírusoknak. A 2012-ben az Arab-félszigetről kiinduló, a közel-keleti légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus (MERS-CoV) elsődleges forrása a teve volt, míg a 2002-ben Kínából kiinduló, a súlyos akut légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus (SARS-CoV) a denevérről cibetmacskák közvetítésével terjedt át emberre.
A koronavírusok okozta emberi megbetegedések súlyossága esetenként eltérő: a klinikai kép az enyhe, hétköznapi náthától a súlyosabb légúti megbetegedésekig terjedhet. Legtöbbször csak enyhe vagy mérsékelten súlyos felső légúti tüneteket okoznak az emberben. Ugyanakkor a MERS és a SARS járványok során súlyos, életveszélyes légúti megbetegedések is előfordultak.

Milyen vírus az új koronavírus?

A 2019-es év végén egy olyan új koronavírus törzs került azonosításra Kínában, amelyet korábban még nem észleltek emberi megbetegedések okozójaként. A jelenleg Kínában zajló járvány elsődleges forrása szintén egy állatfaj lehet, de a pontos forrás egyelőre még nem ismert. Az új koronavírus genetikailag hasonló a SARS-koronavírushoz, de jelenleg kevés ismeret áll rendelkezésére a vírus jellemzőiről, tulajdonságairól.

Mi a COVID-19?

Az új koronavírus által okozott betegség neve a COVID-19, amely a kínai Vuhanban a 2019 decemberében kitört járvány előtt ismeretlen volt.

Melyek a tünetei és mennyire súlyosak az új koronavírus által okozott fertőzések?

A betegség leggyakoribb tünetei a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet fájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás vagy hasmenés. Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek. A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből. Minden 6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan meglévő egészségügyi problémáik vannak, mint a magas vérnyomás, szívproblémák, vagy cukorbetegség, valamint az idősebbeknél. A WHO adatai szerint eddig a fertőzés nagyjából 2%-a volt halálos kimenetelű.

Hogyan terjed a betegség?

A betegség az orrból vagy szájból származó apró cseppeken keresztül képes emberről emberre terjedni. Ezek a cseppek egy megfertőzött ember köhögésével vagy kilégzésével kerülnek a külvilágba és a beteg körüli tárgyakra, felületekre. Az emberek általában úgy fertőződnek meg, hogy belélegzik azokat a cseppeket, amiket egy fertőzött kiköhög vagy kilélegzik. Úgy is megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez ér, majd a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl. Mindezért fontos több, mint 2 méter távolságra maradni a megbetegedett személyektől.

El lehet kapni a betegséget olyan személytől, akinek nincsenek tünetei?

A betegség terjedése főleg a fertőzött személyek által kiköhögött, kilélegzett cseppeken keresztül történik. Annak a kockázata, hogy olyasvalakitől kapjuk el a betegséget, akinek egyáltalán nincsenek tünetei nagyon alacsony. Ugyanakkor, sok betegnél csupán enyhe tünetek jelentkeznek. Ezért elképzelhető, hogy olyasvalakitől kaphatjuk el a betegséget, akinél csupán enyhe köhögés jelentkezik és nem érzi betegnek magát.

Elkaphatom a COVID-19-et fertőzött széklet útján?

A jelenlegi ismeretek szerint ennek a kockázata alacsony. A kezdeti vizsgálatok azt mutatják, hogy egyes esetekben a vírus jelen lehet a betegek székletében és vizeletében, de az ezen az úton való terjedés nem jellemző. Mivel azonban a széklet útján történő megfertőződés is kockázatot jelenthet, továbbra is kiemelten fontos a higiénés szabályok betartása, úgymint rendszeres kézmosás a mosdó használat után és táplálkozás előtt.

Hogyan védekezhetünk a fertőzés ellen?

Nagyon fontos, hogy folyamatosan kövesse a COVID-19 járványra vonatkozó legfrissebb, hiteles információkat.Ezek elérhetőek a WHO honlapján, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján, illetve a helyi népegészségügyi hatóságoktól. A járvány továbbra is leginkább a Kínában élőket érinti, más államokban elszórtan fordul elő a betegség. A legtöbb ember, aki megfertőződik enyhe betegségen esik át és rövid idő alatt felépül. Vigyázzon a saját és mások egészségére úgy, hogy betartja a következőket:

 1. Rendszeresen és alaposan mossa meg kezét őket vízzel és szappannal vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel. Miért? A kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés eltávolítja az esetleg a kezünkön lévő vírusokat.
 2. Tartsa magát legalább 2 méter távolságra mindenkitől, aki köhög vagy tüsszent.Miért? Köhögéskor vagy tüsszentéskor apró folyadékcseppek kerülnek a környezetbe, amelyek tartalmazhatják a vírust. Ha túl közel vagyunk, akkor belélegezhetjük a cseppeket és ezáltal a vírust is.
 3. Kerülje a szemei, az orra, és a szája érintését.Miért? A kezünk számos felülettel, tárggyal érintkezik, melynek során szennyeződhet az ott lévő vírusokkal. Az így szennyezett kézzel a szem, a száj vagy az orr érintése esetén a vírus a szervezetünkbe kerülhet, azaz megfertőződhetünk.
 4. Tegyen meg mindent, hogy Ön és környezete betartsa a megfelelő higiénés előírásokat. Ez azt jelenti, hogy takarja el a száját és orrát a behajlított könyökével vagy egy zsebkendővel, amikor köhög vagy tüsszent, ez után pedig azonnal dobja ki a használt zsebkendőt.Miért? A vírus cseppfertőzéssel terjed. A köhögési, tüsszögési etikett betartásával megvédjük a körülöttünk lévőket a különböző vírusoktól, így az új koronavírustól is.
 5. Ha betegnek érzi magát, lázas, köhög és nehezen lélegzik, akkor mielőbb keresse meg, hívja fel telefonon orvosát. Mondja el neki a tüneteket és azt, hogy az elmúlt időszakban koronavírus által fertőzött területen tartózkodott. Kövesse az orvos útmutatásait. Miért? A telefonálás lehetővé teszi, hogy az orvosa a kijelölt egészségügyi intézménybe utalja. Ez Önt is megvédi és segít megelőzni a vírusok és egyéb fertőzések terjedését.

Hogyan lehet gyógyítani az új koronavírus által okozott fertőzést?

Az új koronavírus okozta megbetegedéseknek jelenleg nincs speciális, célzott kezelési módja, gyógyszere. Az érintett betegeknél a tüneteknek megfelelő, a beteg szervezetét, immunrendszerét, légzését támogató kezelést alkalmaznak (pl. oxigénterápia, folyadékkezelés, vírusellenes szerek, szükség esetén légzéstámogatás). A koronavírusok ellen jelenleg nincs védőoltás.

Mit tegyenek azok, akik nemrégiben (az elmúlt 14 nap folyamán) olyan helyre látogattak, ahol terjed az új koronavírus?

Legfontosabb, hogy kövessék a fenti útmutatót (Hogyan védekezhetünk a fertőzés ellen?) valamint győződjenek meg arról, hogy valóban járvánnyal érintett területen jártak-e. Ezek listája szintén megtalálható az nnk.gov.hu honlapon.

Akár enyhe tünetek esetén is, de különösen, ha belázasodik, köhög és légzési nehézségei vannak, a lehető leghamarabb keresse fel orvosát. Telefonáljon és mondja el a háziorvosának, ha nemrég utazott. Miért? Ha telefonál, akkor a háziorvosa fel tud készülni, hogy megfelelő védőeszközök alkalmazásával vizsgálja meg Önt, és a kijelölt egészségügyi intézetbe tudja Önt utalni. Ez segít elkerülni a fertőzés és más vírusok továbbterjedését is.

Mennyi az esély, hogy elkapom az új koronavírust?

Ennek kockázata attól függ, hogy hol él és hogy hova utazott a közelmúltban. A kockázat magasabb olyan helyeken, ahol közösségi terjedés fennáll. Az összes fertőzés 95%-a Kínában történik és ezek legtöbbje Hubei tartományban. A világ más részein élő emberek esetében a megfertőződés kockázata jelenleg alacsony. Ugyanakkor fontos, hogy tisztában legyünk a lakóhelyünket érintő helyzettel, illetve az ottani készültségi intézkedésekkel.

Hatékony védekezést jelenthet a koronavírussal szemben a maszk viselése?

Módosult fogászati rendelési idő

Tataháza Fogászati Rendelőjének látogatási rendje 2020.03.16-tól

Kérjük Betegeinket, hogy a nem sürgősségi panasszal jelentkezők kizárólag telefonon érdeklődjenek a megjelölt időpontokban, a fogászati sürgősségi ellátást igénylő Betegek pedig - lehetőség szerint - megjelenésük előtt telefonon egyeztessenek időpontot.

Fogászati sürgősségi ellátás

 • a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),
 • a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),
 • a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,
 • a szájüregen belüli tályog megnyitása,
 • a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,
 • a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,
 • állkapocs-ficam visszahelyezése,
 • a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.
 • a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint
 • bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).

 

Dr. Herczeg László
fogszakorvos

 

Kaposváriné Józsa Judit klinikai fogászati higiénikus

Telefon:

+36 30/742-66 17

Rendelési idő

Telefonos elérhetőség

hétfő

13.00 – 17.00

13.00 - 18.00

kedd

-

8.00 – 13.00

szerda

-

8.00 – 13.00

csütörtök

13.00 – 17.00

13.00 – 17.00

Legeltetési tilalom és Ebzárlat

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina okán állat-járványügyi intézkedésként Bács-Kiskun megye egyes területére vonatkozóan 21 napig, 2020. április 4-től 2020. április 24-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Oldalak