Álláspályázat

Tataháza Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Tataházi Általános Művelődési Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.01-2025.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 64.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§-ában meghatározottak. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményvezetői jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
ennek hiányában folyamatban lévő szakvizsga/államvizsga
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Az intézmény vezetésére vonatkozó program
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a
pályázati anyagot megismerhetik
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatását vállalja
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vörös István nyújt, a +36-70/456-06-46-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tataháza Községi Önkormányzat címére történő
megküldésével (6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 60. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/817/2020 ,
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
• Elektronikus úton Vörös István részére a polgarmester@tatahaza.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 25.

FELKÉRÉS - Falukönyv, kalendárium elkészítése

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Jelen felkérésünket a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00007 "A helyi identitás és kohézió erősítése a bácsalmási térségben" című pályázat keretében végezzük, melyet Bácsalmás Város Önkormányzata nyert el további 5 környező településsel – köztük Tataháza Város Önkormányzatával - együttműködve. CÉLUNK a jelenlegi felkérésünkkel egy helytörténeti falukönyv kiadásához szükséges forrásanyagok begyűjtése.

A projektről további információk: http://www.tatahaza.hu/helyi_identitas_palyazat

Szeretnénk településünk teljes történelmét feltüntetni a kiadványban, ehhez kérjük az Önök segítségét, például:

 • testvérvárosi kapcsolatok történetét,
 • együttműködéseket (magánszemélyek, civil szervezetek, vállalkozások),
 • hagyományőrző rendezvények bemutatását,
 • régi fotókat,
 • család- és élettörténeteket,
 • minden más, ide tartozó témakörben dokumentációt, leírást,

mely anyagokból falukönyv készül a lakosság részére. Tudjuk, hogy sokan nem szívesen válnak meg ezen felbecsülhetetlen eszmei értéket (is) képviselő tárgyaktól, dokumentumoktól, ezért azokat csak a lehető legrövidebb időre kérjük rendelkezésünkre bocsátani.

A visszajelzéseket, beküldendő anyagokat 2020. június 15. napjáig kérjük, szíveskedjenek elektronikusan a Facebook oldalunkon üzenetben (Tataháza helyi hagyományainak feltárása) vagy a tatahaza.faluhaz@nidocom.hu e-mail címre megküldeni, vagy eljuttatni a Tataházi Polgármesteri Hivatal Titkárságára.

Együttműködését előre is köszönjük!

Anyakönyvi ügyintézés

Tisztelt Ügyfeleink!

A Kormány 41/2020. (III. 1.) Korm. rendelete alapján, Tataházán az anyakönyvi ügyek intézésével kapcsolatban az alábbi döntéseket hoztam:

Kérem, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt a jogszabály alapján kizárólag személyesen intézhető anyakönyvi ügyeiket az ügyintézővel történt előzetes telefonos 06 79 / 344 - 024 vagy szocialis@tatahaza.hu email-es egyeztetést követően intézzék.

1.) A fenti időtartamban a következő eljárások lefolytatása lehetséges:

 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele,
 • születés anyakönyvezése,
 • elhalálozás anyakönyvezése.
 • A fel nem sorolt anyakönyvi ügyek intézésre nincs lehetőség!

2.) A már korábban házasságkötésre bejelentkezettekre és házasságkötésükre vonatkozó ideiglenes szabályok:

- A pároknak lehetőségük van lemondani vagy későbbi időpontra halasztani házasságkötésüket. Ilyen irányú szándékukat kérjük, jelezzék a szocialis@tatahaza.hu e-mail címen

- Amennyiben a házasságkötésre sor kerül, az alábbiak szerint történhet:

 • teremben maximum 10 fő vehet részt, akik a következők: jegyespár, tanúk, szülők, anyakönyvvezető, 1 fotós.
 • időtartama maximum 20 perc lehet összesen
 • gratulációk, pezsgőzés, kézfogás, köszöntő ölelések esetén fizikai kontaktusok mellőzését kérjük

 

Kérem, hogy tartsák tiszteletben döntéseim, vigyázzanak Magukra, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk Kollégáinkra!

 

Kunbaja, 2020. március 23.                                       Pozsgainé dr. Juhász Ildikó sk.                                                                                                                            jegyző

Oldalak