Módosult fogászati rendelés idő

2020.06.22 - 2020.09.30 között 

Dr. Herczeg László
fogszakorvos

 

Kaposváriné Józsa Judit
klinikai fogászati higiénikus

Telefon:

+36 30/742-66 17

Rendelési idő

Nem berendelt
betegek fogadása

hétfő

13.00 – 18.00

13.00 - 17.00

kedd

-

-

szerda

08.00 - 13.00

08.00 – 12.00

csütörtök

13.00 – 18.00

13.00 – 17.00

péntek

-

-

 

Álláspályázat

Tataháza Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Tataházi Általános Művelődési Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.01-2025.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 64.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§-ában meghatározottak. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményvezetői jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
ennek hiányában folyamatban lévő szakvizsga/államvizsga
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Az intézmény vezetésére vonatkozó program
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a
pályázati anyagot megismerhetik
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatását vállalja
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vörös István nyújt, a +36-70/456-06-46-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tataháza Községi Önkormányzat címére történő
megküldésével (6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 60. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/817/2020 ,
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
• Elektronikus úton Vörös István részére a polgarmester@tatahaza.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 25.

FELKÉRÉS - Falukönyv, kalendárium elkészítése

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Jelen felkérésünket a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00007 "A helyi identitás és kohézió erősítése a bácsalmási térségben" című pályázat keretében végezzük, melyet Bácsalmás Város Önkormányzata nyert el további 5 környező településsel – köztük Tataháza Város Önkormányzatával - együttműködve. CÉLUNK a jelenlegi felkérésünkkel egy helytörténeti falukönyv kiadásához szükséges forrásanyagok begyűjtése.

A projektről további információk: http://www.tatahaza.hu/helyi_identitas_palyazat

Szeretnénk településünk teljes történelmét feltüntetni a kiadványban, ehhez kérjük az Önök segítségét, például:

  • testvérvárosi kapcsolatok történetét,
  • együttműködéseket (magánszemélyek, civil szervezetek, vállalkozások),
  • hagyományőrző rendezvények bemutatását,
  • régi fotókat,
  • család- és élettörténeteket,
  • minden más, ide tartozó témakörben dokumentációt, leírást,

mely anyagokból falukönyv készül a lakosság részére. Tudjuk, hogy sokan nem szívesen válnak meg ezen felbecsülhetetlen eszmei értéket (is) képviselő tárgyaktól, dokumentumoktól, ezért azokat csak a lehető legrövidebb időre kérjük rendelkezésünkre bocsátani.

A visszajelzéseket, beküldendő anyagokat 2020. június 15. napjáig kérjük, szíveskedjenek elektronikusan a Facebook oldalunkon üzenetben (Tataháza helyi hagyományainak feltárása) vagy a tatahaza.faluhaz@nidocom.hu e-mail címre megküldeni, vagy eljuttatni a Tataházi Polgármesteri Hivatal Titkárságára.

Együttműködését előre is köszönjük!

Fogászati kezelések rendje

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Eljárásrendnek megfelelően a fogászati kezelések rendje 2020. 05. 04.-től a következőképpen módosul:

Minden kezelés – beleértve a sürgősségi eseteket is – kizárólag előre megbeszélt időpontban történik.

 Ennek egyeztetésére a (06) 30 / 742 - 6617 telefonszámon van lehetőség

hétfőn: 13:00-18:00

kedden: 8:00-13:00

szerdán: 8:00-13:00

csütörtökön: 13:00-18:00 óra között.

Az ellátások a járvány miatt szigorúbb feltételekhez kötöttek (kérdőív, testhőmérséklet mérés, szájmaszk, stb.), amelyekről telefonon adunk tájékoztatást.

Az ellátások sorrendjét a rendeletben előírt szakmai elvek határozzák meg, a rendelési időt a járványhelyzetnek és az igényeknek megfelelően bővítjük.

A késve érkező betegek ellátása új időpontban történik!

Oldalak