Tájékoztató fenyőfagyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. január hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállításidőpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

 

Fenyőfabegyűjtés időpontjai:

 

Időpont

Tataháza

2021. január 4.

2021. január 18.

Címer Pályázat

Tataháza Községi Önkormányzat ötletpályázatot hirdet
Tataháza Község egységes címerének megalkotására

A címerrel kapcsolatos elvárások:

 • A heraldika első szabálya szerint fémre fém, és színre szín ne kerüljön
 • A korona megjelenítése a címerben akkor támogatható, ha annak történelmi előzménye van.
 • A címerrajznak nem kell művészi módon kidolgozottnak lenni, de arra alkalmas legyen, hogy szükség szerint elkészülhessen a kidolgozott terv.
 • Csatolni kell a címerterv pontos és részletes szöveges leírását

A pályázók köre:

Bárki pályázhat, akár pályaművel is

A pályázat benyújtásának helye és módja:

Személyesen vagy postai úton:

Tataháza Községi Önkormányzat
6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 60.

E-mailben: tatahaza@tatahaza.hu

A borítékon kérjük feltüntetni:
„CÍMER PÁLYÁZAT” jeligét!

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. szeptember 14.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázó a pályamunkát 1 példányban, legalább A4-es méretű lapon kell, hogy benyújtsa, úgy, hogy a színes címerrajz betöltse az egész lapot.
 • Egy borítékban csak egy címerterv ötlet nyújtható be

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. szeptember 20.

Díjazás:

A nyertes pályázó 200 000 Ft pénzösszegben részesül.

 • A pályázó a pályamű benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik az általa készített művel kapcsolatosan, hogy a felhasználói jogokat az önkormányzat részére a fenti díjazás ellenében határozatlan időre átadja

A pályázat elbírálásával kapcsolatos eljárás:

 • A címer terveket tartalmazó „CÍMER PÁLYÁZAT’ feliratú borítékok bontása 2021. szeptember 16-ig történik.
 • Az új címer formájával kapcsolatos döntési javaslatot a Képviselő-testület teszi meg.
 • A nyertes pályázatot a Képviselő-testület továbbítja a Nemzeti Címer Bizottság részére, szakmai véleményezés céljából
 • A pályázati kiírást Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2021.(VII.27.) számú határozatával hozta meg.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa!

Tájékoztatás ügysegédi szolgálatról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. július 5-től (hétfőtől) a települési ügysegédi szolgálat újra indítjuk a veszélyhezet előtti megszokott ügyfélfogadási rend szerint.

10:00 - 11:45

Kossuth Lajos utca 45.

(Pártok Háza)

Ügysegédeink feladata, hogy az ügyfél közvetlen lakóhelyén segítsék az ügyintézést, közelebb hozva ezzel a hivatalt az ügyfélhez. Cél, hogy lehetőleg ne az ügyfél, hanem az ügyirat utazzon.

Ügysegédeinkhez az alábbi ügyekben lehet fordulni, akik átadják a szükséges kérelem nyomtatványokat, segítséget nyújtanak azok kitöltésében, ezt követően pedig átveszik a kitöltött nyomtatványokat, továbbá a kérelmet megalapozó egyéb, csatolandó iratokat, mellékleteket, amelyekről ha szükséges, másolatot készítenek:

 

 •  - mozgásukban korlátozott személyek közlekedésképesség-vizsgálata iránti kérelmek
 •  - megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem
 •  - nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés
 •  - útiköltség támogatása egészségbiztosítás által támogatott vizsgálaton történő részvétel esetén
 •  - egészségbiztosítási és nyugdíj egyszeri segély
 •  - ápolási díj
 •  - közgyógyellátás (alanyi és normatív alapon járó)
 •  - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális alapon
 •  - időskorúak járadéka
 •  - hadigondozottak ellátása
 •  - aktív korúak ellátása
 •  - A családtámogatásról szóló törvényben meghatározott alábbi nyomtatványok átvétele: anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, GYET támogatás, családi pótlék, családtámogatás az EGT tagállamokban, nagycsaládosok földgáz árkedvezménye,  fogyatékossági támogatás
 •   - ügyfélkapu nyitása

Agrárminisztériumi Felhívás

Az Agrárminisztérium (AM) felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra, hogy az AM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya elrendelte a 2021. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.

A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (földhivatali osztályok) hajtja végre. A határszemlén a földhivatali osztály elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (1)–(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi.

A hivatkozott jogszabályhely arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a talajvédelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen vagylagos módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül a szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén, mivel e földrészleteket kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel lehet hasznosítani.

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében a támogatás szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. Vagyis az FM rendeletben előírt követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási kötelezettség összhangban van.

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után (Tfvt. 24. §).

A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

Az AM Földügyi Főosztálya kéri a földhasználókat, hogy jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget.

 

Budapest, 2021.

 

dr. Nagy Levente

főosztályvezető

Oldalak