Állásajánlat

Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal
Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal Tataházi Kirendeltsége

 

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza, Kossuth L. utca 60.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Igazgatási ügyek (birtokvédelem, állatvédelmi-, lakás ügyek, panaszok, közérdekű kérelmek, munkaügyi-, szociális-, gyámügyi feladatok, népesség nyilvántartás, anyakönyvvezetői feladatok) önkormányzati ügyek (testületi ülések és előterjesztések előkészítése, adminisztrációja) a jegyző utasítása alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról szóló 1/2019.(I.24.) önkormányzati rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Irodai alkalmazások (internet, levelező rendszer, MS Office, adatbáziskezelés) felhasználói szintű ismerete, önálló használata

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, társadalomtudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga

•         közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         közigazgatási alapvizsga/szakvizsga

•         B kategóriás jogosítvány

•         jogi végzettség

•         Igazgatás-szervezői végzettség

 

Elvárt kompetenciák:

•         pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés; jó együttműködési és kommunikációs készség,

•         problémamegoldó képesség, terhelhetőség, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         pályázó legfontosabb személyi adatai

•         3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartói szerv által kiállított hatósági bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.törvény 42. § (1) bekezdése alapján

•         képesítést igazoló dokumentumok másolata,(kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata)

•         a 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz, a pályázó eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírása

•         a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul

•         nyilatkozat arról hogy nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozsgainé dr. Juhász Ildikó nyújt, a 70/396-0782 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6451 Tataháza, Kossuth L. utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/811-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

•         Elektronikus úton Pozsgainé dr. Juhász Ildikó részére a jegyzo@kunbaja.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: , Bács-Kiskun megye, , . .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a polgármesterek egyetértésének megkérésével a jegyző bírálja el. A pályázat benyújtásának feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A munkáltató a kinevezésben 6 hónap próbaidőt köt ki. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.tatahaza.hu - 2019. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.