Állásajánlat

Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal
Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal Tataházi Kirendeltsége

 

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 60.

 

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat és intézményei pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főkönyvi könyvelés. Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész vezetése.Gazdasági statisztikák elkészítése, egyéb nyilvántartási feladatok elkészítése, ÁFA bevallások elkészítése.A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel, kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, bankszámlák kezelése(átutalási megbízások,számlák közötti pénzforgalom lebonyolítása),pénzügyi nyilvántartások vezetése.A számlák rögzítése, kontírozása, az ASP integrált pénzügyi rendszer pénzügy moduljában.A rendelkezésre álló keretek folyamatos figyelemmel kísérése.Havi bérfeladás főkönyvi könyvelése és főkönyvi számlák egyezőségének figyelemmel kísérése, azzal kapcsolatos teendők, korrekciók elvégzése. A rendszeres és nem rendszeres illetményekkel összefüggő feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról szóló 1/2019.(I.24.) önkormányzati rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Középiskola/gimnázium, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm.rendelet alapján legalább gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaság tudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzser asszisztens szakképesítés szükséges

•         Irodai alkalmazások (internet, levelező rendszer, MS Office, adatbáziskezelés) felhasználói szintű ismerete, önálló használata

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

•         Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség (pénzügyi-számviteli), vagy gazdasági középiskolai végzettség és államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői szakképesítés

•         ASP rendszer gyakorlott szintű ismerete és használata

•         Költségvetési gazdálkodásban, költségvetési államháztartási intézményben szerzett szakmai tapasztalat

•         Közigazgatási alap, illetve szakvizsga

•         költségvetési pénzügyi igazgatásban szerzett gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

•         pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés; jó együttműködési és kommunikációs készség,

•         problémamegoldó képesség, terhelhetőség, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         pályázó legfontosabb személyi adatai

•         3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartói szerv által kiállított hatósági bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.törvény 42. § (1) bekezdése alapján

•         képesítést igazoló dokumentumok másolata,(kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata)

•         A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul

•         a 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz, a pályázó eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírása

•         nyilatkozat arról hogy nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozsgainé dr. Juhász Ildikó nyújt, a 70/396-0782 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6451 Tataháza, Kossuth L. utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/810-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

•         Elektronikus úton Pozsgainé dr. Juhász Ildikó részére a jegyzo@kunbaja.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: , Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza, Kossuth L. utca 60. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a polgármesterek egyetértésének megkérésével a jegyző bírálja el. A pályázat benyújtásának feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A munkáltató a kinevezésben 6 hónap próbaidőt köt ki. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.tatahaza.hu - 2019. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.