Tájékoztató

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Tataháziak!

Ezúton tájékoztatom Tataháza Község Lakosságát, illetve a Tataháza Községi Önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyekben érintett ügyfeleket, hogy a koronavírus járvány terjedésének megfékezése, illetve a koronavírus által okozott megbetegedések (COVID-19) szaporodásának kiküszöbölése érdekében 2021. november 3. napjától kezdődően a Hivatalba munkavégzés, ügyintézés céljából, vagy egyéb hivatali minőségben történő belépéskor minden személy számára kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk használata!

Javasolt továbbá a Hivatalban tartózkodás során az épület előterében kihelyezett kézfertőtlenítő használata.

Javasolom, hogy ügyintézéskor, illetve azt megelőzően – a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartása mellett – éljenek az elektronikus ügyintézés, az elektronikus kapcsolattartás, a telefonon történő információkérés lehetőségével.

A Hivatal épületében lévő munkaidőn kívüli események (például: esküvők) alkalmával is ajánlott a maszk szakszerű viselése, illetve amennyiben az megoldható, az egymástól való másfél méteres távolság megtartása.

Kérem Önöket – a megbetegedések számának növekedése elkerülése érdekében – szíveskedjenek a fent írtakat betartani.

 

Tataháza, 2021. november 2.

 

Tisztelettel:

 

dr. Vörös Róbert
aljegyző