Címer Pályázat

Tataháza Községi Önkormányzat ötletpályázatot hirdet
Tataháza Község egységes címerének megalkotására

A címerrel kapcsolatos elvárások:

 • A heraldika első szabálya szerint fémre fém, és színre szín ne kerüljön
 • A korona megjelenítése a címerben akkor támogatható, ha annak történelmi előzménye van.
 • A címerrajznak nem kell művészi módon kidolgozottnak lenni, de arra alkalmas legyen, hogy szükség szerint elkészülhessen a kidolgozott terv.
 • Csatolni kell a címerterv pontos és részletes szöveges leírását

A pályázók köre:

Bárki pályázhat, akár pályaművel is

A pályázat benyújtásának helye és módja:

Személyesen vagy postai úton:

Tataháza Községi Önkormányzat
6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 60.

E-mailben: tatahaza@tatahaza.hu

A borítékon kérjük feltüntetni:
„CÍMER PÁLYÁZAT” jeligét!

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. szeptember 14.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázó a pályamunkát 1 példányban, legalább A4-es méretű lapon kell, hogy benyújtsa, úgy, hogy a színes címerrajz betöltse az egész lapot.
 • Egy borítékban csak egy címerterv ötlet nyújtható be

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. szeptember 20.

Díjazás:

A nyertes pályázó 200 000 Ft pénzösszegben részesül.

 • A pályázó a pályamű benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik az általa készített művel kapcsolatosan, hogy a felhasználói jogokat az önkormányzat részére a fenti díjazás ellenében határozatlan időre átadja

A pályázat elbírálásával kapcsolatos eljárás:

 • A címer terveket tartalmazó „CÍMER PÁLYÁZAT’ feliratú borítékok bontása 2021. szeptember 16-ig történik.
 • Az új címer formájával kapcsolatos döntési javaslatot a Képviselő-testület teszi meg.
 • A nyertes pályázatot a Képviselő-testület továbbítja a Nemzeti Címer Bizottság részére, szakmai véleményezés céljából
 • A pályázati kiírást Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2021.(VII.27.) számú határozatával hozta meg.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa!