Álláspályázat

Tataháza Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tataháza és Mátételke védőnői körzet

Körzeti védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza

Bács-Kiskun megye, 6452 Mátételke

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapellátás keretében a védőnői ellátási területen végzett anya-, csecsemő-, gyermek- és nővédelmi feladatok végzése a hatályos jogszabályok szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Védőnői oklevél,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         A pályakezdők, akik egyéni vállakozói, vállakozási formában kívánják ellátni a feladatot ezt követően pedig közalkalmazotti jogviszonyban a pályazkezdők.

 

Elvárt kompetenciák:

•         Jó kapcsolatteremtő képesség,

•         Megbízhatóság,

•         Önálló munkavégzésre való alkalmasság ,

•         Precízitás,

•         Pontosság,

•         Jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz,

•         végzettséget igazoló oklevelek másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata,

•         motivációs levél,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vörös István polgármester nyújt, a 06 79/344-024 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tataháza Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/1908/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Körzeti védőnő.

vagy

•         Elektronikus úton Vörös István polgármester részére a polgarmester@tatahaza.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 9.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.