Munkatársak

POLGÁRMESTER

Vörös István

E-mail: polgarmester@tatahaza.hu

Telefon: +36-79/344-013/103-as mellék

 

JEGYZŐ

dr. Vörös Róbert

E-mail: jegyzo@tatahaza.hu

Telefon: +36-79/344-013/104-es mellék

 

SZOCIÁLIS

Ürmös Dorina

E-mail: igazgatas@tatahaza.hu

Telefon: +36-79/344-013/106-os mellék

Munkakör:

 – Szociális jellegű kérvényekhez nyomtatványok kiadása 

 – Rendkívüli települési támogatás

 – Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatásához

 – Hivatali szervezési ügyek

 – Jegyzőkönyv vezetése

 – Méhészeti tevékenység bejelentése

 

PÉNZÜGY

Grósz Dániel

E-mail: penzugy@tatahaza.hu

Telefon: +36-79/344-013/105-ös mellék

Munkakör:

 – Elkészíti az önkormányzat gazdasági programtervezeteit, a költségvetési koncepció tervezetét, a költségvetési rendelet és a kapcsolódó rendeletek tervezetét

 – Képviselő-testületi ülésre beszámolók készítése

 – Pályázatok figyelése, pályázatok készítése, elnyert pályázati támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása

 – A pénzügyi, adó csoport munkájának irányítása és a felmerülő problémák kezelése, az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos ügyek, anyagok elkészítésében való részvétel, az elkészítés irányítása, kezelése

 – Az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról.

 – Pénzgazdálkodási, könyvviteli feladatok elvégzése, a polgármesteri Hivatal és a falu önállóan működő költségvetési szervei részére pénzügyi beszámolók készítésében részvétel

 – A kiadások és a bevételeinek analitikus nyilvántartása

 – Bankszámlaforgalom bonyolítása átutalások, kiutalások végzése

 – Főkönyvi és analitikus könyvelés, bevallások, pénzforgalmi mérlegjelentések és beszámolók elkészítése

 – Számviteli zárási feladatok

 – Bankszámla kivonatainak összerendezése

 – Költségvetés tervezés összeállításában részvétel

 – Előirányzatok, szerződések, szállítói számlák, támogatások nyilvántartása, kontírozása

 – Önkormányzat eszközeinek nyilvántartása, a leltárak, selejtezések lebonyolítása, a beszerzések, beruházások, értékesítések nyilvántartása.

 

ADÓÜGY

Koncsek Sándor

E-mail: ado@tatahaza.hu

Telefon: +36-79/344-013/107-es mellék

Munkakör:

– Helyi adók

– Ipari tevékenységekkel kapcsolatos ügyintézés

– Működési engedély

– Telephely engedély

– Hagyatéki ügyintézés

– Kereskedelmi tevékenységek végzésével kapcsolatos ügyintézés

– Szálláshely szolgáltatási tevékenység

Termőföld kifüggesztés

 

ANYAKÖNYV

Koch Éva

E-mail: szocialis@tatahaza.hu

Telefon: +36-79/344-013/108-as mellék

Munkakör:

– Anyakönyvi ügyintézés

– Népesség-nyilvántartási ügyintézés

– Választással kapcsolatos feladatok

– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

– Iskolai, óvodai étkeztetés

– Közfoglalkoztatás

 

ADMINISZTRÁCIÓ

Szőke Józsefné

E-mail: onkormanyzat@tatahaza.hu

Telefon: +36-79/344-013

Munkakör:

– Beérkező levelek iktatása

– Pénztár

– Közfoglalkoztatási elszámolás