Csapadékvíz elvezetési problémák megoldása

Projektazonosító: TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00015 | TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00035

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás vége: 2019.09.30.

A projekt célja:  tervezett létesítmények célja, hogy a csapadékvizek nagyobb része a területen maradjon, az visszatartásra kerüljön, ezáltal egyrészt csak a többletvizek kerülnek elvezetésre, így kevésbé terhelik a befogadót, másrészt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek közötti gazdálkodás ezzel elősegíthető. 

A projekt műszaki tartalma: Tataháza Község belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése, záportározó létesítése.

A projekt várható eredménye: A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település érintett résznek vízelvezetését ellátni. A belterületi vízrendezés megvalósulásával növelhető továbbá a település népességmegtartó képessége és gazdasági vonzereje.