Szervezeti felépítés

Szerv vezetője:

Vörös István polgármester
Tel: 06 79 344 024 (ügyfélfogadási időben)Jegyző:

Pozsgainé dr. Juhász Ildikó
Képviselő-testület:

  1. Bánóczki Edit alpolgármester
  2. Czinegéné Galicz Zsuzsanna
  3. Koch Józsefné
  4. Kollár Ferencné
  5. Miskolcziné Rápity Rózsa
  6. Várhegyi László