Településrendezési Terv

T A T A H Á Z A
Településrendezési eszközeinek módosítása

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§ szerinti partneri és 38.§ szerinti
államigazgatási szervi véleményezési munkarészei
2018. április

Letölthető dokumentumok:

- Tartalom előzmények

- Jóváhagyandó

- Megalapozó

- Alátámszató

- Mellékletek

- Határozat