Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évben módosította a vizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakbarr: Vgtv,), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt (ásott vagy fúrt kút), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennálnak.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a nemzetgazdasági miniszter 2018. évi munkaszüneti napok körüli munarendről szóló 9/2017.(V.19) NGM rendeletének 2. § a)-f) pontjai alapján a Bácsalmási Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje az áthelyezett munkanapokon az alábbiak szerint alakul:

Hirdetmény a téli rezsicsökkentési támogatásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Magyarország Kormánya 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározatában döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.

A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő adatlap elérhető a www.tatahaza.hu honlapon, vagy a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal Tataházi Kirendeltségének titkárságán, Pálinkás Bettina ügyintézőinél. Az igénybejelentő lapokat személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal Tataházi Kirendeltsége címére szíveskedjenek eljuttatni (6451 Tataháza, Kossuth L. utca 60.).

A felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentéseket a Belügyminisztérium részére továbbítjuk további intézkedés céljából.

Tataháza, 2018. szeptember 3.

Pozsgainé dr. Juhász Ildikó

jegyző

Mellékletek:

 - Igénybejelentő nyilatkozat (DOCX)

 - Igénybejelentő nyilatkozat (PDF)

 - Kormányhatározat (PDF)

 - Adatkezelési tájékoztató (PDF)

Megkezdődött a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzése

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

 

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését – az erdő művelési ágú területek kivételével - a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai 2018. májusában kezdik meg.

Meghívó - Őstermelők tájékoztatója

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kecskemét Járási Hivatal

Agrárügyi Főosztály

 

MEGHÍVÓ

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kecskemét Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya, valamint az Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály tájékoztatót tart az

-         őstermelő igazolvány jogszerű használatával, illetve ellenőrzésével,

-         a piacon árusított termékek jelölésével,

-         permetezési napló vezetésével,  

-         a zöldség-gyümölcs termesztéssel kapcsolatos bejelentési – nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatban, melyre

Tisztelettel Meghívjuk

 

A tájékoztató ideje:      2018. július 13. (péntek) 11.00 óra

 

Helye:    Bácsalmási Városi Piac

 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk

Guruló Kormányablak

Guruló Kormányablak

A Kormányablak Osztály tájékoztatója

 

Tisztelt Ügyfelek!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2018 április elején - sajtótájékoztató keretében - mutatta be az új kormányablak buszt, mely alkalmas arra, hogy a benne lévő két munkaállomás ügyintézői minden olyan ügyet elintézzenek, melyet az ügyfelek egyébként csak a kormányablakokban tudnak elintézni.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS „POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSETATAHÁZÁN A TOP-3.2.1-15 -BK1-2016-00038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN” 2018.

A KBT 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, ill. Kbt. 115. §-a szerinti
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Ajánlatkérő:
TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
6451 TATAHÁZA, KOSSUTH LAJOS U. 60.

A közbeszerzés elnevezése:
„POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSETATAHÁZÁN A
TOP-3.2.1-15 -BK1-2016-00038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN”

Oldalak