Álláspályázat

Tataházi Általános Művelődési Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tataházi Általános Művelődési Központ 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, a rábízott gyermekek óvodai nevelése a hatályos jogszabályok, az óvoda Pedagógiai Programja szerint. Pedagógiai munka tervezése, szervezése, megvalósítása a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Magyar állampolgárság

•         Bűntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez

•         A pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt képviselő-testületi ülés tartása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bek. b) pontja alapján

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         gyermekek oktatásában, nevelésében szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű kommunikáció, empátia, gyerekszeretet, magabiztos fellépés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Erkölcsi bizonyítvány

•         Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Taszler Tiborné megbízott óvodavezető nyújt, a +36-70/389-40-56 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tataházi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/1133/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Tanács Judit részére a tatahaza.ovoda@nidocom.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Taszler Tiborné, Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 64. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.