Szociális Célú Tűzifa Támogatás 2019

Tataháza Községi Önkormányzat térítésmentesen biztosít tűzifát azon szociálisan rászoruló személyeknek:

 • akinek a támogatás elnyerése céljából megnevezett lakóingatlana fával fűthető, Tataháza községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és
 • aktív korúak ellátásában részesül (FHT, EGYT), vagy
 • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és
 • a kérelmező családjában az 1 főre jutó havi jövedelem
  nem haladja meg a 85 500 Ft-ot, egyedülálló esetén a 99 750 Ft-ot.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fent felsoroltak a kérelem benyújtásának alapfeltételei, azonban azok megléte nem jelenti automatikusan a jogosultság megállapítását, arról a Szociális Bizottság fog saját hatáskörben dönteni.

A tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától!

A támogatás az üresen álló, nem lakott ingatlanra, valamint amelyben életvitelszerűen senki sem él, nem kérhető!

A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet formanyomtatványon,
2019. január 10-től lehet előterjeszteni a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél,
2019. január 22-ig!

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • az ellátás megállapításáról szóló határozat másolata,
 • lakcímkártya
 • kérelmező és a vele azonos lakcímen, közös háztartásban élők személyi adatai és TAJ száma,
 • kérelmező és a vele azonos lakcímen, közös háztartásban élők jövedelmének igazolására szolgáló igazolások.

 

A Szociális Bizottság a kérelmeket 2019. január 31-ig bírálja el!

 

Mellékletek:

1/2019 (I. 10) Szociális tűzifa határozat (.pdf)

1. sz. melléklet (.pdf) (Kérelem)

2. sz. melléklet (.pdf) (Átvételi elismervény)

3. sz. melléklet (.pdf) (Nyilatkozat)