Felhívás

FELHÍVÁS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településrendezési eszközök illetve azok módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell folytatni.

Tataháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017 (IX. 27.) önkormányzati rendelete alapján a tervezői munkarészekkel véleményezésre bocsátom és
2018. szeptember 5-én 16:00 órakor tartandó lakossági fórumon ismertetem.

A fórumon ismeretetésre kerülő papíralapú egyeztetési munkarész 2018. augusztus 27-től megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők írásban a polgármester címére (6451 Tatahéza, Kossuth L. utca 60.) papíron, elektronikusan a polgarmester@tatahaza.hu címre vagy szóban a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal Tataházi Kirendeltségén (6451 Tataháza, Kossuth L. utca 60.) ügyfélfogadási időben 2018. szeptember 13-ig.

Elektronikusan elérhető:

http://www.tatahaza.hu/rendezesiterv
webhelyről.

Tataháza, 2018. augusztus 27.

Vörös István

polgármester