Megkezdődött a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzése

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

 

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését – az erdő művelési ágú területek kivételével - a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai 2018. májusában kezdik meg.

A földhasznosítási kötelezettség teljesítését a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény minden földhasználó számára előírja. A törvény úgy rendelkezik, hogy a föld használója - választása szerint - köteles a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett, a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.

Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.

A törvényi előírások betartása a megfelelő földhasznosítás és a föld termőképes állapotban tartásának előfeltételét jelenti, ugyanakkor környezetvédelmi és egészségügyi előnyökkel is jár. Évek óta visszatérő probléma - főképp a gyengébb talajadottságú homokhátsági területeken - hogy a művelési kötelezettség elmulasztásának okán felszaporodtak a gyomfertőzött, parlagfüves területek, amelyek a lakosság széles körében allergiás megbetegedéseket okoznak. A gyomfertőzés felszámolása egészségügyi okokból is elengedhetetlen.

Továbbá tájékoztatom a földhasználókat/tulajdonosokat, hogy amennyiben a szemlék során a hasznosítási kötelezettség elmulasztása, illetve engedély nélküli termőföld más célú hasznosítás kerül megállapításra, akkor a mulasztás okán kiszabott földvédelmi bírság, az esetleges későbbi termőföld tulajdon szerzéseket, illetve haszonbérleti szerződéseket a bírság kiszabásától számított öt évig kizárja.

A határszemle ellenőrzések kibővülnek általános helyszíneléssel is, mely az ingatlan-nyilvántartásban illetve a földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok és a természetbeni állapot egyezőségének megteremtését szolgálja. A határszemlén feltárásra kerülnek továbbá, az ingatlanügyi hatósági engedély nélkül termőföldön megvalósult beruházások.   

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal arra kéri a termőföld tulajdonosokat / használókat, vagyonkezelőket, bérlőket / hogy a törvényben előirt szankciók elkerülése érdekében azon földjeiken, ahol az időszerű talaj és növényápolási munkákkal elmaradtak, a határszemle időpontjáig, azt pótolni szíveskedjenek.

 

 

Kecskemét, 2018. május 17.

 

                                                                                      Kovács Ernő

                                                                                  kormánymegbízott

                                                                             nevében és megbízásából

 

                                                                                      Tóbiás Ferenc

                                                                                   főosztályvezető s.k.