Álláshirdetés

Tataháza Községi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés a helyi pedagógiai programban megfogalmazottak betartása. Pedagógiai, szakmai feladatok (Nemzeti Köznevelési Törvény előírásai alapján), tanügy igazgatási adminisztratív teendők, egyéb feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekcsoport és az intézmény érdekében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • A pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt képviselő-testületi ülés tartása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. b) pontja alapján

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Óvodapedagógus munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szakmai elhívatottság,
 • Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség,
 • Jó szintű kreativitás,
 • Kiváló szintű önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tanács Judit megbízott óvodavezető nyújt, a +36-70/389-40-56 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tataháza Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 615/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 • Személyesen: Tanács Judit, Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 64.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 27.