Állásajánlat

 

Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza, Kossuth L. utca 60.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Igazgatási ügyek (birtokvédelem, állatvédelmi-, lakás ügyek, panaszok, közérdekű kérelmek, munkaügyi-, szociális-, gyámügyi feladatok, népesség nyilvántartás, anyakönyvvezetői feladatok) önkormányzati ügyek (testületi ülések és előterjesztések előkészítése, adminisztrációja) a jegyző utasítása alapján.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                     

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, társadalomtudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • közigazgatási szakvizsga
 • B kategóriás jogosítvány
 • jogi végzettség
 • Igazgatás-szervezői végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (II.20.) Korm, rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85 §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozsgainé dr. Juhász Ildikó nyújt, a +36-79/344-013-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6451 Tataháza, Kossuth L. utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1515/2016 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A munkáltató a kinevezésben 6 hónap próbaidőt köt ki. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.