Üdvözöljük!

A honalap célja, hogy az idelátogató nem helyi lakosok megismerhessék településünket, annak történetét, múltját valamint jelenlegi életét, ünnepeit, rendezvényeit.

A honlap másik fontos rendeltetése a településen élő lakosság folyamatos tájékoztatása. Itt kaphat képet a látogató az önkormányzatnál folyó munkáról, a képviselő-testületi ülések időpontjáról, a napirendekről, a testületi döntésekről, ünnepségeinkről, rendezvényeinkről és az intézményeink működéséről.

A honlapon lehetőségek biztosítunk a helyi civil szervezeteknek a bemutatkozásra. Fontos számunkra, hogy a lakosság jól informált legyen, pontosan tudja mi történik a településen.

Ennek a mai világban leggyorsabb módja az Internet. Törekedni fogunk a honlap minél gyakoribb frissítésére, minél több információ közzétételére.

Jó böngészést kívánunk!

Guruló Kormányablak

Tisztelt Ügyfelek!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2018 április elején - sajtótájékoztató keretében - mutatta be az új kormányablak buszt, mely alkalmas arra, hogy a benne lévő két munkaállomás ügyintézői minden olyan ügyet elintézzenek, melyet az ügyfelek egyébként csak a kormányablakokban tudnak elintézni.

A BUSZ 2018. július 16 és július 20 közötti időszakban már „bemutatkozott” az Önök településén, az idei évben pedig

2019.03.25. – 2019.03.29.

Szociális Célú Tűzifa Támogatás 2019

Tataháza Községi Önkormányzat térítésmentesen biztosít tűzifát azon szociálisan rászoruló személyeknek:

 • akinek a támogatás elnyerése céljából megnevezett lakóingatlana fával fűthető, Tataháza községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és
 • aktív korúak ellátásában részesül (FHT, EGYT), vagy
 • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és
 • a kérelmező családjában az 1 főre jutó havi jövedelem
  nem haladja meg a 85 500 Ft-ot, egyedülálló esetén a 99 750 Ft-ot.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fent felsoroltak a kérelem benyújtásának alapfeltételei, azonban azok megléte nem jelenti automatikusan a jogosultság megállapítását, arról a Szociális Bizottság fog saját hatáskörben dönteni.

A tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától!

A támogatás az üresen álló, nem lakott ingatlanra, valamint amelyben életvitelszerűen senki sem él, nem kérhető!

A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet formanyomtatványon,
2019. január 10-től lehet előterjeszteni a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél,
2019. január 22-ig!

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • az ellátás megállapításáról szóló határozat másolata,
 • lakcímkártya
 • kérelmező és a vele azonos lakcímen, közös háztartásban élők személyi adatai és TAJ száma,
 • kérelmező és a vele azonos lakcímen, közös háztartásban élők jövedelmének igazolására szolgáló igazolások.

 

A Szociális Bizottság a kérelmeket 2019. január 31-ig bírálja el!

 

Mellékletek:

1/2019 (I. 10) Szociális tűzifa határozat (.pdf)

1. sz. melléklet (.pdf) (Kérelem)

2. sz. melléklet (.pdf) (Átvételi elismervény)

3. sz. melléklet (.pdf) (Nyilatkozat)

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évben módosította a vizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakbarr: Vgtv,), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt (ásott vagy fúrt kút), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennálnak.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a nemzetgazdasági miniszter 2018. évi munkaszüneti napok körüli munarendről szóló 9/2017.(V.19) NGM rendeletének 2. § a)-f) pontjai alapján a Bácsalmási Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje az áthelyezett munkanapokon az alábbiak szerint alakul:

Hirdetmény a téli rezsicsökkentési támogatásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Magyarország Kormánya 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározatában döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.

A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő adatlap elérhető a www.tatahaza.hu honlapon, vagy a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal Tataházi Kirendeltségének titkárságán, Pálinkás Bettina ügyintézőinél. Az igénybejelentő lapokat személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal Tataházi Kirendeltsége címére szíveskedjenek eljuttatni (6451 Tataháza, Kossuth L. utca 60.).

A felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentéseket a Belügyminisztérium részére továbbítjuk további intézkedés céljából.

Tataháza, 2018. szeptember 3.

Pozsgainé dr. Juhász Ildikó

jegyző

Mellékletek:

 - Igénybejelentő nyilatkozat (DOCX)

 - Igénybejelentő nyilatkozat (PDF)

 - Kormányhatározat (PDF)

 - Adatkezelési tájékoztató (PDF)

Megkezdődött a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzése

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

 

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését – az erdő művelési ágú területek kivételével - a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai 2018. májusában kezdik meg.

Oldalak